Mgr. Pavlína Matušů

Bakalářská práce

Analýza připravenosti dětí předškolního věku na vstup do základní školy

Analysis of readiness of preschool children to enter primary school
Anotace:
Bakalářská práce „Analýza úrovně připravenosti dětí předškolního věku na vstup do základní školy“ pojednává o připravenosti dětí předškolního věku na vstup do základní školy. Teoretická část práce obsahuje všeobecnou charakteristiku dítěte předškolního věku a uvádí základní složky školní zralosti a připravenosti. Výzkumná část je zaměřena na zjištění a zhodnocení schopností a dovedností dětí předškolního …více
Abstract:
The Bachelor´s thesis "Analysis of the level of preparedness of the preschoolers at the entrance to elementary school" is about the preparedness of the preschoolers to enter primary school. The theoretical part of the work contains the general characteristics of the child childhood age and shows the basic elements of a school maturity and preparedness. Research part focuses on the detection and assessment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta