Lucie KOHOUTKOVÁ

Diplomová práce

Připravenost dětí předškolního věku pro vstup do ZŠ

The readiness of the preschoolers for entry into primary school
Anotace:
Diplomová práce "Připravenost dětí předškolního věku pro vstup do ZŠ" analyzuje pojmy jako je školní zralost, školní připravenost. Teoretická část se zabývá fyzickou a psychickou zralostí dětí, popřípadě nezralostí a nutném odkladu školní docházky. Výzkum je zaměřen na zjištění úrovně dovedností předškolních dětí z pohledu rodičů samotných dětí, učitelek školy mateřské a učitelů školy základní.
Abstract:
The thesis "The readiness of the preschoolers for entry into primary school" analyzes concepts such as school maturity, school readiness. The theoretical part concentrates on the mental and physical maturity or immaturity and necessary postponement of school attendance.The research is focused on finding out the level of skills of preschool children from the point of view of parents of children, kindergarten …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Pavlína Baslerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOHOUTKOVÁ, Lucie. Připravenost dětí předškolního věku pro vstup do ZŠ. Olomouc, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.