Bc. Jan Vácha

Diplomová práce

Online marketingová strategie vybrané zdravotní pojišťovny v České republice

Online marketing strategy of chosen health instance company in the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje problematice přípravy a realizace online marketingové strategie vybrané zdravotní pojišťovny v podmínkách České republiky. Práce definuje základní obchodní a marketingové přístupy a vysvětluje pojmy online marketingu. Pochopení všech aspektů jednotlivých online komunikačních kanálů, internetové propagace je klíčovou částí této práce. Samostatná kapitola je věnována podstatě …více
Abstract:
This thesis is devoted to the preparation and implementation of online marketing strategy in chosen health insurance company in the Czech Republic. Defines the basic business and marketing approaches and explains the concepts of online marketing. Understanding all aspects of the various online channels of internet promotion is a key part of this work. An important part is devoted to the essence of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Tereza Dvořáková
  • Oponent: Ing. Daniel Kafka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní