Bc. Petr Vítů

Bachelor's thesis

PR a krizová komunikace při mimořádných událostech v provozu DP

PR and crisis communication in emergency accident in DPP
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je řešení problematiky Krizové komunikace Dopravního podniku hlavního města Prahy. Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku související s informováním cestujících během mimořádných událostí v provozu. Součástí bakalářské práce je zhodnocení stavu aktuální informačního systému pro cestující a navržení možného efektivnějšího řešení.
Abstract:
The main theme of the Bachelor thesis is how to apply the Crisis communication problems Dopravního podniku hlavního města Prahy. The Bachelor thesis focuses on issues related to information to passengers during emergency situations. The part of thesis is to evaluate the current status of information system and suggestion of possible more efficient resolving.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Reader: PhDr. Adolf Vodrážka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní