Bc. Aleš Zalabák

Diplomová práce

Tvorba marketingové kampaně pro společnost xy a měření její efektivity

Creation marketing campaign for the xy and measure their effectiveness
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám tvorbou marketingové kampaně a jejím vyhodnocováním. Teoretická část se věnuje popisu marketingu jako takového a také tvorbě a součástem marketingové kampaně. Tato část byla vytvořena za pomoci odborné literatury a popisuje jednotlivé kroky, které předcházejí samotnou kampaň. Dále jsem se snažil popsat jednotlivé typy médií, jejich zacílení a možnosti vyhodnocení kampaně …více
Abstract:
In my Master thesis I am concerned with a creation of a marketing campaign and its evaluation. The theoretical part deals with a description of marketing itself and also with a creation and components of a marketing campaign. This part is created with an use of professional literature and describes particular steps, which precede the campaign itself. I also tried to describe different types of media …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní