Ing. Štěpán Kment

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku – projektová analytická studie

The Marketing Communication Mix of Chosen Subject - Project Analytic Study
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší problematiku integrované marketingové komunikace v oblasti terciálního školství. Řešena je teoretická rovina marketingové komunikace, problematika marketingové komunikace v terciálním vzdělávání samotném a začlenění AV komunikátu do komunikačního marketingového mixu při propagaci Vysoké školy finanční a správní. Cílem práce bylo popsat vznik reklamního spotu a jeho začlenění …více
Abstract:
The topic of this thesis is solving integrated marketing communication in the area of tertiary education. It is dealing with theoretic level of marketing communication, specific issues of marketing communication related to tertiary education and as well the audiovisual work as a part of communication mix while advertising private college VŠFS. The definition of audiovisual work genesis and its integration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní