Mgr. Tomáš Bártek

Bakalářská práce

Americký radar v ČR: Obsahová analýza procesu konstrukce mediální agendy

American radar base in the Czech Republic: Content analysis of media messages
Anotace:
Americký radar v ČR: Obsahová analýza procesu konstrukce mediálních sdělení Tato bakalářská práce se věnuje procesu konstrukce mediálního obrazu kauzy umístění americké vojenské základny na českém území ve vybraných českých denících. Konkrétně komparuje přístupy nebulvárních deníků MF Dnes a Právo. Pro výzkum je vybráno období červen 2006 – červenec 2008. Zvolenou metodou je kvantitativní obsahová …více
Abstract:
American radar base in Czech Republic: Kontent analysis of construction of media messages This thesis focuses on the process of construction of media image of possible american military radar base located in Czech Republic. This research operates with two selected czech non-tabloid newpapers MF Dnes and Právo in interval from june 2006 to july 2008. The quantitative content analysis is chosen as a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Miessler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií