Kristýna KYMPERGROVÁ

Diplomová práce

Rámcování jako podmínka procesu nastolování agendy

Framing as a Condition of Agenda-Setting Process
Anotace:
Tato diplomová práce studuje vliv mediálního pokrytí a konkrétních rámců na šanci nastolení tématu do osobní agendy jednotlivce. Zkoumala jsem tři témata, která se vyskytovala v mediální a veřejné agendě na jaře roku 2008 (duben-červenec). Konkrétně se jedná o téma výstavby radaru na našem území, téma násilí na dětech a problém zdravotnické reformy, které měly ve sledovaném období mediální a veřejnou …více
Abstract:
This diploma thesis deals with agenda-setting effects of media coverage and specific frames on intrapersonal agenda. I was analyzing three issues which were occurring in media and public agenda in the spring of 2008 (April to July). The issues concern the construction of American radar base in our territory, violence against children and finally the healthcare reform. All of them received a great attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KYMPERGROVÁ, Kristýna. Rámcování jako podmínka procesu nastolování agendy. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/