Jana STRNADOVÁ

Bakalářská práce

Obecná dívčí škola v Benešově nad Ploučnicí

Elementary female school in Benesov nad Ploucnici
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem Obecné dívčí školy v Benešově nad Ploučnicí za Rakouska-Uherska. Cílem bylo sledovat vývoj německé školy, která dnes téměř upadla do zapomnění. Práce zkoumala postavení školy ve městě a do jaké míry byla ovlivněna politickými událostmi.
Abstract:
This thesis deals with the development of general school girl in Benešov nad Ploucničnicí, in Austro-Hungarian Empire. The aim was to monitor the development of the school, which is now almost fallen into oblivion. The work examined the status of schools in the city and to what extent was influenced by political events.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Klečáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRNADOVÁ, Jana. Obecná dívčí škola v Benešově nad Ploučnicí. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta