Bc. Johana PALOWSKÁ

Diplomová práce

Problematika rizikového chování v oblasti sexuality v dětském věku

Problems risky of behavior in the area of sexuality in children
Anotace:
Pro dnešní dobu je charakteristické, že u dětí a mládeže se čím dál tím víc objevuje rizikové chování. Do skupiny rizikového chování spadá i problematika sexuality v dětském věku. Jedná se zejména a předčasný pohlavní styk, promiskuitu, těhotenství nezletilých či pohlavně přenosné choroby. Diplomová práce se zabývá problematikou sexuality v dětském věku. V teoretické části jsou shromážděny poznatky …více
Abstract:
For today´s time is characteristic that in children and youth are increasingly appears risky behavior. In the group of risky behavior are includes the issue of sexuality in childhood. This is an especially a premature sexual intercourse, promiscuity, teenage pregnancies and sexually transmitted diseases. The thesis deals with the issue of sexuality in childhood. In the theoretical part are gathered …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Radka Kozáková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PALOWSKÁ, Johana. Problematika rizikového chování v oblasti sexuality v dětském věku. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta