Bc. Monika KROTILOVÁ

Diplomová práce

Genderově senzitivní výuka

The gender-sensitive education
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na výuku dějepisu v 9.třídách základní školy z hlediska genderu. Obsahem teoretické části je shrnutí historického vývoje školství na území České republiky jako východisko k pochopení současnosti a dále deskripce současných právních předpisů v uvedené oblasti, které upravují stávající způsob a obsah vzdělávání. V praktické části je provedena deskriptivní analýza učebnice …více
Abstract:
The dissertation concentrates on tuition of history in 9th classes of primary schools from the point of view of the gender. The theoretical part of the dissertation includes summary of the historical development of education in the territory of the Czech Republic as a starting point to understanding of the present and description of existing laws governing and regulating the respective area of education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2008
Identifikátor: 1009218

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Miroslav Bělecký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KROTILOVÁ, Monika. Genderově senzitivní výuka. Brno, 2008. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 03. 2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.