Bc. Vít Blažek

Bakalářská práce

Replikace mikroekonomického experimentu Trust Game

Replication of the economic experiment Trust Game
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je replikace mikroekonomického experimentu typu Trust game. V první části práce provádí autor rešerši dostupné literatury s přihlédnutím k experimentu, který je replikován. Ve druhé části autor replikuje experiment Trust game se zaměřením na zkoumání emocí a důvěryhodnosti. V poslední části pak probíhá srovnání výsledků původního a nového experimentu.
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is to replicate a microeconomics based experiment Trust game. In the first chapter we conduct a research of the available sources, mainly focused on the experiment that we will replicate. The second chapter consists of the replication itself. Our experiment examines how emotions influence trustworthiness. At the end, we compare gained data and results to the data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta