Bc. Eduard Keberle

Bakalářská práce

Rada pro spolupráci arabských zemí Zálivu (Principy a realita)

Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (Principles and Reality)
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je analýza činnosti regionálního integračního uskupení – Gulf Cooperation Council (GCC) v období 1981-2008. Na základě principů ekonomické integrace se snaží zhodnotit skutečnou míru kooperace a porovnat ji se záměry, které si členské státy vytyčily v zakládající Chartě a souvisejích dokumentech. Zkoumání vychází z předpokladu, že základní pojetí spolupráce se v průběhu činnosti …více
Abstract:
The main object of thesis is to analyse the regional integration grouping – Gulf Cooperation Council (GCC) during 1981-2008. It aims to evaluate the real degree of integration on the basis of economic integration theory and to compare this degree with goals laid down by member states in the Constituent Chart and related documents. Research goes out of hypothesis that basic approach to cooperation changed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Vondruška, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií