Bc. Aleš SOLDÁN

Master's thesis

Extremistické tendence příznivců fotbalových klubů

Extremist tendencies of football supporters
Abstract:
ABSTRAKT Tato diplomová práce je věnována stále aktuálnímu tématu, jehož ne vždy přesný obraz je veřejnosti předkládán z médií. Autor navazuje na předchozí pokus v bakalářské práci, reflexí dynamiky projevu marginální skupiny rizikových příznivců fotbalových klubů, zejména hooligans. Práce je strukturována do tří částí. První část se zabývá pojmem extremismus a jeho vývojem v českých podmínkách v jeho …more
Abstract:
This master thesis covers a burning problem, a not always true view of which are presnted by the global media. The Author of this master thesis builds on the previous experiment in bachelor thesis, a reflection of the dynamics speech of extremist tendencies of football supporters, especially hooligans. The work is divided into three parts. The first part, tries to define extremism and its development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2012
Accessible from:: 6. 1. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Petr Saforek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SOLDÁN, Aleš. Extremistické tendence příznivců fotbalových klubů. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 01. 2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 1. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta