Jana Alexová

Bakalářská práce

Soubor bohemikálních tisků z fondu Arcibiskupské knihovny v Olomouci (rozbor fondu a katalog)

The collection of bohemical prints from fund the archiepiscopal library in Olomouc (catalog and analysis of fund)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá bohemikálními tisky z let 1606 - 1800 z fondu Arcibiskupské knihovny v Olomouci. Celý fond se zpracovával v programmu Microsoft Access do katalogu. Po dokončení katalogu dostaly knihy konečné signatury. Poté se poznatky sepsaly v úvodní části. Ta se dělí do několika kapitol, které se věnují historii spolu souvisejících knihovních celků, určení původní provenience podle …více
Abstract:
The concern of this thesis is Bohemical prints produced between 1606 - 1800 from collection of The Archiepiscopal library in Olomouc. The whole collection was processed with the Microsoft Access application into the form of catalogue. After the completion of the catalogue the books were given their final press marks. I listed all the information in the Introduction. That is divided into several chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.