Theses 

Making You "Think Different": Apple's Marketing Strategy and its Comparison with Competitors – Lucie Kovácsová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie Kovácsová

Bakalářská práce

Making You "Think Different": Apple's Marketing Strategy and its Comparison with Competitors

Making You "Think Different": Apple's Marketing Strategy and its Comparison with Competitors

Abstract: The main objective of this bachelor thesis is to analyze the marketing strategy of The Apple Company on the American market. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part comments on the findings in the field of marketing and defines terms such as marketing, marketing strategy and marketing mix. The practical part is focused on the current marketing strategy of The Apple Company and its comparison with competitive strategies of Samsung and Nokia. The final part of this bachelor thesis is devoted to the suggestion for possible future development of the Apple's marketing strategy.

Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat marketingovou strategii společnosti Apple na americkém trhu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je orientována na zpracování teoretických poznatků z oblasti marketingu a definování pojmů marketing, marketingová strategie a marketingový mix. Praktická část je zaměřena na analýzu stávající marketingové strategie společnosti Apple a její srovnání s konkurenčními strategiemi společností Samsung a Nokia. Závěr bakalářské práce je věnován návrhu možného budoucího vývoje marketingové strategie společnosti Apple.

Keywords: Apple, marketing, marketingová strategie, marketingový mix, Samsung, Nokia, analýza

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Barbora Blažková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33852 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Kovácsová, Lucie. Making You "Think Different": Apple's Marketing Strategy and its Comparison with Competitors. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:07, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz