Bc. Jana Bačkovská

Diplomová práce

Financování subjektů prostřednictvím úvěru, leasingu a faktoringu

Finance Subjects Through Loan, Lease and Factoring
Anotace:
V předložené diplomové práci jsem si dala za cíl posoudit, resp. srovnat konkrétní cizí zdroje, pomocí kterých podnikatelské subjekty financují svoji činnost. Zkoumání je rozděleno do dvou bloků a to porovnání produktů vhodných pro financování dlouhodobých aktiv – finančního leasingu a úvěru a srovnání produktů, které se využívají k financování krátkodobých aktiv – kontokorent, revolvingový úvěr, faktoring …více
Abstract:
The object of the submitted dissertation is to assess or compare concrete liabilities by which entrepreneurs fund their business activities. The research is divided into two sections, namely comparison of products suitable for long-term assets financing – a financial leasing and a loan and then product comparison used for short-term assets financing – authorised overdraft, revolving credit, factoring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Ivana Moltašová
  • Oponent: Ing. Petr Petera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS