Michal VĚTŘÍŠEK

Diplomová práce

Obraz ženy v totalitních systémech střední Evropy v českých dějepisných učebnicích a jeho komparace s učebnicovým obrazem sousedních zemí

The image of women in totalitarian systems of Central Europe in the Czech historical textbooks and its comparison with the textbooks of neighboring countries
Anotace:
Předkládaná práce řeší zastoupení problematiky žen, jejich místa a podoby všedního života v totalitních systémech 20. století v českých a vybraných zahraničních učebnicích dějepisu. Sleduje množství a kvalitu žákům předkládaných informací, využití různých didaktických prostředků a formu práce s nimi. Ke komparaci posloužily především učebnice sousedních států, a to jak těch, které byly součástí tzv …více
Abstract:
Presented thesis deals with representaion of women's issue, their place and everyday life in totalitarian systems of 20th century at Czech and selected international textbooks of history. It monitors quantity and quality of information presented to students, using of different didactical means and the way of work with them. Especially, textbooks of neighbour states were used for comparison, it means …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VĚTŘÍŠEK, Michal. Obraz ženy v totalitních systémech střední Evropy v českých dějepisných učebnicích a jeho komparace s učebnicovým obrazem sousedních zemí. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta