Bc. Barbora Šichanová

Diplomová práce

Radio Wave optikou teorie veřejné služby

Radio Wave as seen through the lens of publice service theory
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá v širším kontextu historickým vývojem a proměnami konceptu vysílání veřejné služby. Snaží se vystihnout jednak sociologickou podstatu tohoto fenoménu, na základě které probíhaly a probíhají debaty o legitimitě přetrvání tohoto způsobu vysílání i v současnosti. Teoretickou názorovou polemiku práce rozšiřuje o přiblížení české mediální legislativy ve smyslu veřejného zájmu …více
Abstract:
The submitted thesis deals with the broader context of historical developments and changes in the concept of public service broadcasting. It tries to capture partly the sociological essence of the phenomenon, on the basis of which the debates of the legitimacy of the continuation of the broadcasting method, took place and continue currently. Theoretical opinion controversy of work extends to the approach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta