Karla Olšáková

Diplomová práce

PIDI-MIDI-HEJBLO-TÓČO-VARIO-BAMBELKO-ŠPERKY

PIDI-MIDI-HEJBLO-TÓČO-VARIO-JEWELLERY
Anotace:
V této teoretické části diplomové práce jsem se snažila zmapovat počátky syntetických hmot v České republice i ve světě a jejich krátký život od 60. let po současnost. Dnes se užívání plastických hmot stává zcela běžným. Objevuje se i v náročnějších projektech v architektuře a ve šperku se stává rovnocenným materiálem zlatu a stříbru. Někteří autoři experimentují pouze s ním, což je pro šperk novátorské …více
Abstract:
In this part of my thesis I was trying to map the beginning of synthetic materials in the Czech Republic and around the world and their short life since the sixties till today. Nowadays, using plastics became a common thing. I can find it in more serious architecture projects and in jewelcrafting it became equivalent material to gold and silver. In jewelery, it is innovative, valuable and brings new …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2008
  • Vedoucí: Mária Danielová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu

Univerzita Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy