Bc. Lucie Prášilová

Bakalářská práce

Zanedbávání dítěte v rámci transgeneračního přenosu

Child neglect in the transgenerational transmission
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na postoje sociálních pracovníků v situaci zanedbávání dítěte v rámci transgeneračního přenosu. Autorka se snaží najít odpověď na hlavní výzkumnou otázku: Jaké postoje k zanedbávání dětí v rámci transgeneračního přenosu zaujímají sociální pracovníci? Bakalářská práce obsahuje tři části: teoretickou, metodologickou a interpretační. Teoretická část je zaměřena na definování …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the attitudes of social workers in the situation of child neglect in the transgenerational transmission. The author tries to answer the main research question which is: What attitudes to child neglect in the transgenerational transmission social workers have? Bachelor thesis consists of three parts: theoretical, methodological and interpretive. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií