Kristýna Pelcová

Bakalářská práce

Analýza motivačního systému a stimulace zaměstnanců ve firmě Pret A Manger

Analysis of Incentive System and Stimulation of Employees at Pret A Manger
Anotace:
Předmětem bakalářské práce Analýza motivačního systému a stimulace zaměstnanců je analýza motivačních a stimulačních nástrojů ve firmě Pret A Manger vedoucích ke zvýšení výkonu a spokojenosti pracovníků. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy motivace a stimulace a druhy motivačních a hygienických faktorů. Tato část se zaměřuje také na odměňování a zaměstnanecké výhody a komunikaci na pracovišti …více
Abstract:
Subject of the bachelor thesis Analysis of Incentive System and Stimulation of Employees is analysis of motivational and incentive instruments in the company Pret A Manger, which leads to increased performance and employee satisfaction. The theoretical part defines basic terms as motivation and stimulation and types of motivational and hygienic factors. This part is also focused on remuneration, employee …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Šilhánová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pelcová, Kristýna. Analýza motivačního systému a stimulace zaměstnanců ve firmě Pret A Manger. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe