Janina SZLAUROVÁ

Diplomová práce

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA A WALDORFSKÉ ŠKOLSTVÍ V REGIONU OSTRAVA

WALDORF PEDAGOGY AND WALDORF EDUCATIONAL SCHOOL SYSTEM IN REGION OSTRAVA
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je analýza historického vývoje Základní školy waldorfské v Ostravě a popis životních příběhů dvou waldorfských učitelek této školy. Tato práce je členěna do tří částí. Teoretická charakterizuje waldorfskou pedagogiku v pojetí Rudolfa Steinera, popisuje vývoj waldorfského školství zejména v ostravském regionu a zabývá se uplatněním waldorfské pedagogiky v praxi. Výzkumná část …více
Abstract:
The aim of my diploma thesis is an analysis of a historical evolution of a Waldorf?s elementary school in Ostrava, together with a description of two Waldorf?s teacher life stories. This diploma thesis is divided into three parts. The theoretical one characterizes Waldorf pedagogy based on Rudolf Steiner?s conception; it describes a development of Waldorf education, especially in Ostrava?s region; …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2010
Zveřejnit od: 25. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SZLAUROVÁ, Janina. WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA A WALDORFSKÉ ŠKOLSTVÍ V REGIONU OSTRAVA. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.3.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 3. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta