Mgr. Veronika Vaňková

Diplomová práce

Pohybové aktivity žáků v 1. - 3. ročníku waldorfské základní školy

Physical Activities for 1st to 3rd Graders at Waldorf Primary School
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na pohybové aktivity žáků v prvním až třetím ročníku na waldorfské základní škole. Cílem práce je představit pohybové aktivity žáků během standardního školního dne a poukázat na možnost přenesení poznatků o pohybové aktivitě žáků z waldorfské školy i do běžných základních škol. Práce je členěna na kapitoly, z nichž většina obsahuje teoretickou a praktickou část. Jednotlivé …více
Abstract:
The thesis focuses on the physical activities of students from the first up to the third grade in a Waldorf primary school. The main goal of the thesis is to present the physical activities of the students throughout the standard school day and to point to the possibility of translating the findings about the physical activities of the students from the Waldorf School into the common primary schools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta