Bc. Jakub Dvořák

Bakalářská práce

Postoj pracovníků domovů pro osoby se zdravotním postižením k sexualitě lidí s mentálním postižením

Staff Attitudes of Homes for People with Health Disabilities towards the Sexuality of People with Intellectual Disabilities
Anotace:
Cílem této práce bylo zjistit postoje pracovníků domovů pro osoby s mentálním postižením k sexualitě lidí s mentálním postižením. První kapitola se zabývá mentálním postižením. Je v ní popsána etiologie mentálního postižení, klasifikace a charakteristika stupňů mentální retardace a psychologické zvláštnosti jedinců s mentálním postižením. Druhá kapitola se zabývá lidskou sexualitou s přihlédnutím k …více
Abstract:
Staff Attitudes of Homes for People with Health Disabilities towards the Sexuality of People with Intellectual Disabilities. First chapter deals with mental disability. It includes information on the etiology of mental disability, a classification and characterization of mental disability and psychology distinctions of people with intellectual disabilities. In the second chapter it is written about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta