Bc. Tereza Hejdová

Bachelor's thesis

Volby do zastupitelstev obcí

Elections to the Municipal Council
Abstract:
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou voleb do zastupitelstev obcí, konkrétně metodou korespondenčního hlasování, jejími výhodami a nevýhodami zavedení a případné aplikovatelnosti i na tento druh voleb. Cílem této bakalářské práce je představit si a seznámit se s problematikou návrhu zákona o korespondenčním hlasování a metodou samotnou. Dále představení si aplikace na volby do obecních …more
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with the problematics of the elections to the municipal council, specifically via the corresponding voting method, its advantages and disadvantages of its introduction and possible applicability on this kind of elections. The aim of this bachelor thesis is to introduce and get to know the problematics of the bill proposal of the corresponding voting and the method itself …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jiří Novotný
  • Reader: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní