Lucie HRABAČKOVÁ

Bakalářská práce

Daňová politika ve vybraných zemích EU a její dopady

Tax policies in selected EU countries and their impacts
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Daňová politika ve vybraných zemích EU a její dopady" se zabývá charakteristikou daňových politik a daňových systémů České a Slovenské republiky. Práce má za cíl charakterizovat základní daňové pojmy, mezi které patří samotná charakteristika daní, jejich dělení, historie a vliv Evropské unie na daňové politiky členských států. Dále obsahuje charakteristiku daňových systémů …více
Abstract:
The bachelor thesis entitled "Tax policies in selected EU countries and their impacts" deals with the characteristics of tax policies and systems of the Czech and the Slovak Republics. The main objective of the thesis is to characterize basic tax terms, which include the characteristics of taxes, their division and history. It also contains characteristics of the tax systems of Czech Republic and Slovak …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRABAČKOVÁ, Lucie. Daňová politika ve vybraných zemích EU a její dopady. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/