Bc. Matej Forgáč

Bachelor's thesis

Biosensor pro point-of-care stanovení laktátu

Biosensor for point-of-care assay of lactate
Abstract:
In this Bachelor 's thesis I focus on biosensors for point-of-care assay of lactate. The point-of-care devices perform sample analysis on-site and enable immediate evaluation. In the theoretical part, I will describe the composition of the biosensor, familiarize the reader with point-of-care devices and their application. I will focus on the question, why it is good to measure lactate. In the practical …more
Abstract:
V tejto bakalárskej práci sa venujem prístroju point-of-care pre laktát. Point-of-care prístroje vykonávajú analýzu vzorku na mieste potreby a umožňujú okamžité vyhodnotenie. V teoretickej časti budem popisovať zloženie biosenzoru, oboznámim čitateľa s prístrojmi point-of-care a s ich uplatnením. Ďalej sa zameriam na otázku prečo je dobré merať laktát. V praktickej časti sa pokúsim naskriptovať ukladanie …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biochemistry / Biochemistry