Bc. Jakub Kalus

Diplomová práce

Biosensor pro stanovení metabolitů ve slinách

Biosensor for the assay of metabolites in saliva
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována stanovení laktátu a glukosy neinvazivním způsobem za využití slin a sensorů s imobilizovanými enzymy laktátoxidasou či glukosaoxidasou. Tento typ měření má využití na poli mediciny, kde jsou tyto metabolity často detekovány, stejně tak i v průmyslu či ve sportu. Teoretická část je věnována popisu biosensorů, glukosy, laktátu a k nim patřícím enzymům. V této části se …více
Abstract:
In this master's thesis the biosensor for determination of glucose and lactate is described. In the theoretical part, these two analytes and their physiological ranges and functions in organism are described, as well as the biosensors and their propertios. In experimental part are the results from the measurements of these two analytes in saliva during physical activity.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jan Přibyl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie