Bc. Eliška Matonohová

Bakalářská práce

Chování související se zdravím u dětí a jeho vztah k úrovni duševní pohody a zdraví v dospělém věku

Children's health-related behavior and its relationship to mental and physical health in adulthood
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá souvislostmi chování spojeného se zdravím v dětství, míry duševní pohody v dospělosti a míry subjektivního zdraví v dospělosti. Cílem této práce je zaměřit se na jednotlivé aspekty chování souvisejícího se zdravím, uchopit je v kontextu zkoumaných vývojových období a prozkoumat, zda existují signifikantní vztahy mezi tímto chováním a mírou duševní pohody a subjektivního …více
Abstract:
This thesis concerns itself with putting children's health-related behavior into context regarding the levels of well-being and subjective health later in adulthood. The goal of this thesis is to focus on specific factors of health-related behavior, approach them in the context of the examined developmental stages and to explore the possible existence of significant relationships between these types …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Olivová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta