Bc. Martin Vávra

Diplomová práce

Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko - region zdraví pro každého

Local action group Skutečsko, Košumbersko and Chrastecko ? health area for everyone
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na využití geografických informačních systémů při návrhu vhodných tras a oblastí pro zdravotně postižené osoby na území Košumberska, Skutečska a Chrastecka. Těžiště práce spočívalo v identifikaci bariér u vybraných turistických cílů, vytvoření digitálního modelu reliéfu a následném provedení odpovídajících analýz, dle kterých byly vybrány vhodné trasy a oblasti. Výsledky …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on using geographic information systems to design possible barriers-free ways and locations for handicap people in areas Košumbersko, Skutečsko and Chrastecko. The main point of the work was to identify barriers-free access to touristic destinations, the creating of digital terrain model followed by spatial analysis that helped to choose the best ways and locations for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D., Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vávra, Martin. Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko - region zdraví pro každého. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Regionální a informační management