Mgr. Bc. Max Kubát

Diplomová práce

Basel III - analýza dopadů na banky v EU

Basel III - analysis of impacts on banks in EU
Anotace:
Cílem diplomové práce je analýza pravidel třetí basilejské kapitálové dohody (Basel III) a jejích dopadů na evropské banky. Práce svým zaměřením reaguje na největší změnu regulatorních pravidel současnosti, která probíhá ve vůči bankám kritickém společenském kontextu. V teoretické části se zaměřuje na důkladný rozbor zdůvodnění a cílů regulace, včetně příslušných protiargumentů a stanovisek ve prospěch …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze the third Basel Capital Accord (Basel III) requirements and their impacts on European banks. The thesis focus responds to the most significant contemporary change of regulatory requirements, which is set in, against banks, critical social context. The theoretical part is focused on thorough analysis of regulation justification and its goals, including relevant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Naďa Blahová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní