Bc. Ivo Vojáček

Diplomová práce

Ztráta soběstačnosti ČR v oblasti černého uhlí: ohrožení energetické bezpečnosti?

Loss of Self-Sufficiency of the Czech Republic in Bituminous Coal: Threat to Energy Security?
Anotace:
Práce se zabývá otázkou, zda představuje ztráta soběstačnosti v oblasti černého energetického uhlí ohrožení energetické bezpečnosti ČR? Práce je koncipována jako disciplinovaná případová studie, přičemž vychází z tržní teorie energetické bezpečnosti. Na základě zhodnocení jednotlivých dílčích atributů (odolnost energetiky ČR vůči výpadu dodávek černého energetického uhlí, úroveň diverzifikace dodávek …více
Abstract:
Thesis deals with question, does thermal coal represent threat to energy security of the Czech Republic? Thesis is designed as a disciplined case study and works with market approach towards energy security. Conclusion based on analysis of particular aspects (resistance of the Czech Republic to thermal coal supply disruptions, diversification of supplies and transport routes, economy of imports, market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost