Bc. Lukáš Mráz

Bachelor's thesis

Smlouva o půjčce

Loan Agreement
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem institutu půjčky včetně analýzy vybraných smluv a porovnáním jednotlivých úprav obsažených ve čtyřech hlavních občanských zákonících, které platily nebo stále platí na našem území – od půjčky v římském právu, přes půjčku v ABGB, občanském zákoníku z roku 1950 a z roku 1964 až po zmapování půjčky v novém občanském zákoníku. V práci je kromě obecné charakteristiky …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the development of the loan institution including the analysis of the chosen agreements and the comparison of their adjustments, which are contained in the four major Civil Codes, which were in effect or are still in effect on our territory – from the loan in the Roman law, across the loan in the ABGB, the Civil Code from 1950 and from 1964 to look into the loan in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: JUDr. Martin Steininger
  • Reader: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS