Jana KALBÁČOVÁ

Bakalářská práce

Struktura obyvatelstva podle pohlaví - Česká republika

The structure of the population by sex - Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o demografii, respektive o demografických změnách v České republice v oblasti struktury obyvatelstva podle znaků biologických. Je zde zachycen jednak pokus o poznání vzájemného vlivu struktur podle pohlaví, některých demografických procesů a jevů a jednak pokus o identifikaci faktorů tuto strukturu ovlivňujících. Zejména se zaměřuje na historický vývoj počtu mužů a žen …více
Abstract:
This bachelor thesis discuss demography, respectively demography changes in the Czech Republic, in the field of population structure in accordance with the biological characters. There is captured an attempt of understanding the influence of the mutual gendre structure, some demographic processes and phenomenon. Secondly there is an attempt to identify factors influencing the structure. Particularly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
Zveřejnit od: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALBÁČOVÁ, Jana. Struktura obyvatelstva podle pohlaví - Česká republika. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses t5kobt t5kobt/2
4. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 5. 2015
Bulanova, L.
5. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.