Ing. Jaroslav Strišovský

Bakalářská práce

ECB a řízení úvěrového rizika

ECB and credit risk management
Abstract:
This bachelor`s thesis deals with the European Central Bank (ECB) and the credit risk management. The first three chapters, the theoretical part, include theoretical information about risks generally, credit risk and its management and the basic characteristics of the ECB. In the fourth chapter, the practical part, these theoretical findings are applied to the activities of the ECB itself, especially …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá Európskou centrálnou bankou (ECB) a riadením úverového rizika. V prvých troch kapitolách, teoretickej časti, sa nachádzajú teoretické informácie o riziku všeobecne, o riziku úverovom a jeho riadení a základná charakteristika ECB. Vo štvrtej kapitole, praktickej časti, sú tieto teoretické poznatky aplikované na samotnú činnosti ECB, hlavne jej spoluprácu pri tvorbe Bazilejských …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
  • Oponent: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta