Ing. Dominika Petráková

Bachelor's thesis

Bezpečnostní politika obce s pověřeným úřadem Krupka

Security policy with authorized municipality office Krupka
Abstract:
Bezpečnostní politika jakékoliv obce patří k významným úkolům samosprávy. Díky demokratickému systému České Republiky se obce mohou samy podílet na ochraně veřejného pořádku na jim svěřeném území. Obce se mohou do ochrany veřejného pořádku zapojit normotvornou formou (tvorba obecně závazných vyhlášek) nebo výkonnou formou tou je vytvoření svého orgánu – obecní policie. I když v posledních letech stoupá …more
Abstract:
The security policy of any municipality is one of the important tasks of self-government. Thanks to the democratic system of the Czech Republic, municipalities may contribute themselves to the protection of public order in the territories entrusted to them. Municipalities can involve to the protection of public order by normative form (formation of generally binding regulations) or by the most powerful …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní