Kristýna DRDLOVÁ

Bachelor's thesis

Historie francouzských výpůjček v angličtině

History of French Loan-Words in English
Abstract:
The main aim of this thesis is to explore the French influence on the English language and analyze proportions of French loan-words in English. The theoretical part of this thesis focuses on the historical development of the English language from Old English to Modern English and its changes within the French influence. In the second section of the theoretical part, the thesis explains the enrichment …more
Abstract:
Hlavním účelem této práce je prozkoumat vliv francouzštiny na anglický jazyk s důrazem na francouzská přejatá slova. Teoretická část této práce se soustředí na historický vývoj anglického jazyka v období od staroangličtiny po moderní angličtinu a jeho změny v rámci francouzského vlivu na jazyk.Dále práce vysvětluje obohacování slovní zásoby s důrazem na přejímání z cizích jazyků. Praktická část předkládá …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DRDLOVÁ, Kristýna. Historie francouzských výpůjček v angličtině. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta