Bc. Gréta Klčová

Bakalářská práce

Nákupní centra a nákupní cestovní ruch

Shopping centres and shopping tourism
Anotace:
Práce se zabývá jak vznikem a vývojem nákupních center a nákupního cestovního ruchu, tak také současnou podobou rekreačního nakupování, jeho výhodami i nevýhodami. Blíže se věnuje jednotlivým možnostem primárního a sekundárního výjezdu za nakupováním. Pomocí různých ukazatelů poukazuje na nejvhodnější města pro nakupování a dále srovnává výhody i nevýhody nejlepších měst pro nakupování v Evropě.
Abstract:
The thesis starts with very beginning of malls and tourism shopping and continues with its development, it also appoints the up-to-date trends, advantages and disadvantages of leisure shopping. It specifies possibilities of all trips with purpose of shopping. Using different benchmarks it selects best shopping cities and also points out pluses and minuses of the most important shopping cities in Europe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch