Karel Weigl

Diplomová práce

Použití nástrojů Total Quality Managementu ve výrobním podniku

Application of Total Quality Management Tools in a Manufacturing Firm
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na prozkoumání používání nástrojů Total Quality Managementu (TQM) v podniku vyrábějícím svislé soustruhy na bázi zakázkové výroby. Cílem práce je podání souboru návrhů na zlepšení managementu kvality. Hlavními body analýzy jsou pilíře, nástroje a metody TQM. Tyto byly vyšetřeny na základě interview s ředitelem vnitřního auditu společnosti a také na základě podnikových dokumentů …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on Total Quality Management usage in a vertical lathe manufacturing company working on engineer-to-order principals. The goal of the paper is to provide a number of recommendations how to improve quality management. TQM pillars, tools and methods are the main parts of the analysed topic. These TQM pillars, tools and methods were assessed on the basis of interview with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Pavla Macurová
  • Oponent: František Blažek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika podniku