Tomáš Meštrák

Bakalářská práce

Retail banking SR – trendy vo vývoji úverov

Retail banking in Slovakia – trends in loans
Abstract:
The bachelor thesis focuses on evolution of loans and loan trends in retail segment. The first chapter consist of theoretical determination of retail segment in banking sector, its division and description of loan commitments for population. The second chapter analyzes evolution/development of loans in retail segment and factors which have an effect on their development. The third chapter sums up the …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá vývojom úverov a ich trendmi pre segment retailu. Prvá kapitola je zameraná na teoretické vymedzenie segmentu retail v bankovom sektore a rozdelením, následne popísaním úverových obchodov pre obyvateľstvo. Druhá kapitola analyzuje vývoj úverov v segmente retailu a faktory, ktoré vplývajú na ich vývoj. Tretia kapitola prináša zhodnotenie výsledkov komparatívnou analýzou s …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management