Ing. Ivana Turková, MBA

Disertační práce

Vybrané disproporce českého daňově-dávkového systému v letech 1993 - 2017 ve vazbě na efektivní nastavení sociální politiky

Selected disproportions of Czech tax-benefit system in years 1993 - 2017 in relation to effective setting of social policy
Anotace:
Disertační práce se zabývá socioekonomickou analýzou nastavení zdanění příjmů a dávek sociálního zabezpečení v dlouhém období 1993-2017. Vychází ze standardního vymezení těchto nástrojů v teorii veřejných financí a sociální politiky. Cílem disertační práce je identifikovat významné disproporce v českém sociálním zabezpečení a zdanění příjmů fyzických osob, provést kalkulace a posoudit účelnost jednotlivých …více
Abstract:
The dissertation deals with the socioeconomic analysis of taxation of income and social security benefits over the long period 1993-2017. It is based on the standard definition of these instruments in the theory of public finance and social policy. The aim of the dissertation is to identify significant disproportions in Czech social security and income taxation of individuals, to make calculations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2019
  • Vedoucí: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní