Bc. Linda Daňhelová

Master's thesis

Integrovaný záchranný systém

Integrated Rescue System
Abstract:
Diplomová práce na téma: „Integrovaný záchranný systém“ se zaměřuje na právní otázky týkající se jeho složek. Zvláštní pozornost je věnována právnímu postavení a hasičů a to zejména Hasičského záchranného sboru ČR, s důrazem na jejich kompetence v oblasti represivní i preventivní činnosti týkající se povodní. V obecné části jsou popsány složky Integrovaného záchranného systému, jsou blíže rozvedeny …more
Abstract:
The thesis on the topic: “Integrated Rescue System” is focused on legal issues relating to his section. Special attention is paid to the legal status of firefighters and especially Fire Brigade, with emphasis on their competence in the field of preventive and repressive activities related to floods. In the general section describes the Integrated Rescue System are described in more detail the legal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Radek Policar

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta