Bc. Linda Daňhelová

Master's thesis

Integrovaný záchranný systém

Integrated Rescue System
Anotácia:
Diplomová práce na téma: „Integrovaný záchranný systém“ se zaměřuje na právní otázky týkající se jeho složek. Zvláštní pozornost je věnována právnímu postavení a hasičů a to zejména Hasičského záchranného sboru ČR, s důrazem na jejich kompetence v oblasti represivní i preventivní činnosti týkající se povodní. V obecné části jsou popsány složky Integrovaného záchranného systému, jsou blíže rozvedeny …viac
Abstract:
The thesis on the topic: “Integrated Rescue System” is focused on legal issues relating to his section. Special attention is paid to the legal status of firefighters and especially Fire Brigade, with emphasis on their competence in the field of preventive and repressive activities related to floods. In the general section describes the Integrated Rescue System are described in more detail the legal …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedúci: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Radek Policar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta