Bc. Dominik Kejdana

Diplomová práce

Integrovaný záchranný systém a řešení mimořádných událostí v Libereckém kraji

Integrated rescue system and emergency response in the Liberec region
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá mimořádnými událostmi, krizovými situacemi, integrovaným záchranným systémem, řešením mimořádných událostí, krizovým řízením, složkami integrovaného záchranného systému a spoluprací složek integrovaného záchranného systému v rámci sousedních krajů Libereckého kraje a států v Euroregionu Nisa. Diplomová práce přináší přehled v problematice krizových stavů, krizového řízení …více
Abstract:
This diploma thesis deals with emergencies, crisis situations, the integrated rescue system, emergency management, crisis management, components of the integrated rescue system, and cooperation of components of the integrated rescue system within the neighboring regions of the Liberec region, as well as states in the Nisa Euroregion. The diploma thesis provides an overview of the issues of crisis situations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní