Mgr. Kateřina Ferencová

Diplomová práce

Religionistika v učebnicích pro střední školy

Religious studies in textbooks for secondary schools
Anotace:
FERENCOVÁ, Kateřina. Rozbor religionistických kapitol v učebnicích pro střední školy: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta filozofická, 2016, Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr., 80 s.
Abstract:
FERENCOVÁ, Kateřina. Analysis of religious studies chapters in textbooks for secondary schools: master thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Arts, 2016, Thesis Supervisor prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr., 80 p.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
  • Oponent: PhDr. Jiří Svoboda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy