Peter Oravec

Bachelor's thesis

Webový informačný systém pre podporu turistického ruchu a rezerváciu služieb

Webový informační systém pro podporu turistického ruchu a rezervaci služeb
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem webových informačních systémů. Zaměřuje se na tvorbu webového systému s možností rezervace služeb, v oblasti cestovního ruchu.Před návrhem daného systému je potřeba analyzovat konkurenční systémy a z této analýzy vybrat důležité vlastnosti pro vytváření informačního systému.Webový systém je navrhnutý a jeho funkce jsou popsané pomocí diagramu případů užití, diagramu …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of web-based information systems. It focuses on the creation of a web-based system with the possibility of booking services in the field of tourism. Before designing the system, it is necessary to analyze competing systems and to choose from this analysis the important features for the information system creation. The web system is designed and its features …more
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá tématikou webových informačných systémov. Zameriava sa na tvorbu webového systému s~možnosťou rezervácie služieb, v oblasti cestovného ruchu. Pred návrhom daného systému je potrebné analyzovať konkurenčné systémy a z tejto analýzy vybrať dôležité vlastnosti pre vytváraný informačný systém. Webový systém je navrhnutý a jeho funkcie sú popísané pomocou diagramu použitia …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Třináctý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Bachelor programme / field:
System engineering and informatics / Economic informatics