Bc. Tereza Tomašíková

Diplomová práce

Psychické trauma v kontextu posttraumatického růstu

Psychological trauma in the context of posttraumatic growth
Anotace:
Diplomová práce na téma „Psychické trauma v kontextu posttraumatického růstu“ se zaměřuje na vliv traumatických událostí na kvalitu života člověka. Hlavním cílem je popsat různé možnosti, jak se člověk může k traumatické události postavit, jak z ní vytěžit to pozitivní a dosáhnout nakonec posttraumatického růstu. Vede člověka k tomu, aby se zamyslel nad svým dosavadním způsobem života a změnil své …více
Abstract:
The diploma thesis „Psychological trauma in the context of posttraumatic growth“ focuses on the influence of traumatic events on the quality of human life. The main goal is to show the different options how to stand up to a traumatic event and how to achieve post-traumatic growth. It directs a person to think about his previous life style and how to change his thinking and behavior for the better, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta