Večerková Večerková

Bakalářská práce

Prevence a sreening kolorektálního karcinomu v ordinaci praktického lékaře

Prevention and screening of colorectal cancer in the general practitioner's office
Anotace:
Abstrakt Úkolem screeningových metod je minimalizovat vznik a rozvoj závažných forem. Včasný záchyt vede ke snížení nákladů na diagnostiku a terapii. Metody screeningu mohou nádorové onemocnění nejen včas zachytit, mohou mu dokonce předejít. Významným faktorem podílejícím se na rozvoji kolorektálního karcinomu řadíme nevhodný životní styl – konzumace alkoholu, velká spotřeba masa, především červeného …více
Abstract:
Abstract The aim of screening methods is to minimize the occurrence and development of severe forms. Early detection leads to reduced costs of diagnosis and treatment. Screening methods can not only catch cancer early, they can even prevent it. Important factors contributing to the development of colorectal cancer include an inappropriate lifestyle - alcohol consumption, high consumption of meat, especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/olz6l/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Křáková
  • Oponent: Ing. Iveta Bryjová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě