Tuan Nguyen Minh

Master's thesis

Vliv sociálních sítí na marketingové strategie společnosti Coca Cola v kategorii FMCG

The influence of social networks on marketing strategies of the company Coca Cola within FMCG category
Abstract:
Práce má za cíl zhodnotit možnosti využívání sociálních sítí firmami, konkrétně pak na příkladu společnosti Coca Coly v souvislosti s pravidelnými přísuny nových technologií, jež usnadňují jak komunikaci marketérů s cílovými skupinami, tak komunikaci mezi uživateli samotnými. V teoretické části se práce zaměří na aktuální trendy v sociálních sítích v globálním měřítku, dále jsou analyzovány nejznámější …more
Abstract:
The thesis analyses the possible utilizations of social networks by the companies in connection with periodic supply of new technology that faciliates communication between marketters and the target groups as well as communication between the users alone. The theoretical section summarizes actual trends of social networks world-wide. The thesis also focuses on the trends and innovational elements of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2017
  • Supervisor: Milan Postler
  • Reader: Přemysl Průša

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71209

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod